Stichting vrienden van de Zeeg

Stichting vrienden van de Zeeg

De Stichting vrienden van de Zeeg zorgt naast de fondsen voor het kunnen vieren van jubilea, met enige regelmaat voor schenkingen aan de Zeeg die de bewoners ten goede komen, Recente schenkingen waren bijvoorbeeld een Digibord voor onze bewoners of een Hometrainer.

In het jaar 2004 is de Stichting Vrienden van de Zeeg opgericht. De statutaire doelstelling van deze stichting is:

 "het inzamelen van fondsen ten behoeve van de viering van jubilea van de Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg te Arnhem, het bieden van ondersteuning aan de Zeeg en haar bewoners en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord".

De Stichting doet dit middels:
- lijfrenteschenkingen (een conceptakte is voor iedereen opvraagbaar);
- actieve fondsenwerving bij familieleden en vrienden;
- regelmatige 'reclame' in De Waterkraan;
- aanwezigheid van bestuursleden tijdens bijeenkomsten;
- aandacht schenken aan en bekend maken van de diverse erfrechtelijke mogelijkheden.

De Stichting heeft een ANBI-status. Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Zeeg is NL71RABO0384008585. Het RSIN is: 815835413.

Het bestuur bestaat uit:

  • mevrouw H. Bouma-Bennik (voorzitter)
  • vacature (secretaris)
  • de heer W. van Teeseling (penningmeester en secretaris a.i.)

Via het algemene telefoonnummer van de Zeeg kunt u in contact komen met de Stichting.

Jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2023