Ons verhaal

De Zeeg is een kleinschalige zorgorganisatie in de wijk Elderveld in Arnhem Zuid, en bestaat al bijna 45 jaar. Ooit begonnen als gezinsvervangend huis, is de Zeeg uitgegroeid tot een kleine woon-zorg gemeenschap waar mensen met een verstandelijke beperking wonen, ambulante begeleiding krijgen en/of dagbesteding hebben. 

Alle locaties zijn op loopafstand van elkaar. Bewoners kennen en bezoeken elkaar en er is goed contact met de rustige wijk, waarin veel voorhanden is. Hier kent iedereen jouw naam.

De Zeeg is een veilige plek waar je jezelf kunt zijn. Waar je je kunt ontwikkelen. Waar je meedoet aan dagelijkse werkzaamheden. En waar je er voor elkaar bent.

Bij de Zeeg wonen mensen die zich elders niet altijd thuis hebben gevoeld. Mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. We geloven dat iedereen zich thuis kan voelen met de passende ondersteuning.

Bij de Zeeg zoeken we met jou, jouw familie en vrienden naar wat jij kan bereiken. Elke dag ontdekken we iets waar we verder mee komen. We zijn dichtbij en we begrijpen jouw wensen. Van klein tot groot. Bij de Zeeg verandert er daarom dankzij elke bewoner altijd iets.

Je thuis voelen lijkt zo vanzelfsprekend voor velen. Het is wat ons drijft: zorgen dat jij je thuis voelt. Kom verder.