De Zeeg- Organisatie

De Zeeg - Organisatie

Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

  • mevrouw B.D. Rijnders

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • de heer A. Endeman (voorzitter)
  • de heer R.G.B. Kampshoff
  • mevrouw S.B.E. Klein Hesselink

WZC de Zeeg heeft een ANBI status. RSIN: 004562598.

Samenwerking

Om goede medische zorg voor onze bewoners te kunnen garanderen, werken we intensief samen met de thuiszorg, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, tandartsen, een GZ-psycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut en een diëtist.

Daarnaast werken we onder andere samen met Elver (diensten AVG, orthopedagogen), AAG (financiële en salarisadministratie), Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB), Scalabor (voorheen Presikhaaf bedrijven), Driestroom, en Siza. De Zeeg is actief in de Alliantie M3, een samenwerkingsverband van 15 instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Eigen bijdrage WLZ

Voor het wonen bij de Zeeg betalen bewoners een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage wordt door het CAK berekend.

Voor meer informatie of de berekening van de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK.

Wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk van passende zorg en ondersteuning voorzien.

Voor actuele informatie over de verschillende wachttijden voor wonen, dagbesteding of kort verblijf (logeren), kunt u contact opnemen met de Zeeg (026-3891086) en vragen naar mevrouw L. Korf de Gidts. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen met een WLZ-indicatie in regio Arnhem, kan voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij Menzis Zorgkantoor. Zie HIER voor meer informatie en mogelijkheid tot contact.

Onafhankelijke medewerker-vertrouwenspersoon

Wanneer je als medewerker in de Zeeg tegen zaken aanloopt waarmee je niet terecht kunt bij jouw leidinggevende, kun je contact opnemen met de onafhankelijke medewerker-vertrouwenspersoon. Dat is mevrouw Nathalie Vrancken. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon, en behandelt jouw vragen vertrouwelijk. Je kunt haar bereiken via mail en telefoonnummer  06 22939432.

Mantelzorg

Als familielid of mantelzorger van iemand met een beperking wil je soms je zorgen en vragen kunnen delen. Samen nadenken over een geschikte oplossing voor een specifiek probleem of gewoon even je hart luchten over iets waar je je zorgen over maakt. We kunnen soms een hele praktische oplossing bieden zoals een logeerplek voor je naaste zodat je even op adem kunt komen. Maar we willen we ook graag een goede sparringpartner zijn, luisteren en meedenken als de oplossing wat minder voor de hand ligt.

Ook medewerkers kunnen geconfronteerd worden met de zorg voor een geliefd familielid of vriend. Om de balans tussen werk en privé te kunnen bewaren is er ook voor hen soms ondersteuning nodig of een luisterend oor. Voor familieleden en mantelzorgers van bewoners, maar ook voor iedere werknemer van de Zeeg geldt dat we in nauw contact samen kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Zo is de Zeeg werkelijk een plek waar je er voor elkaar bent.

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is iemand die bewoners in vertrouwen kunnen nemen. Soms zit een bewoner wel eens met een vraag of probleem waar hij of zij moeilijk over kan praten. Dan kan de cliëntvertrouwenspersoon de bewoner daarbij helpen. Voor de Zeeg is de cliëntvertrouwenspersoon:

Dhr. Willy Bennink
06-51753635 of MAIL

Klachtenregeling

Er is een klachtenregeling voor bewoners en verwanten. U kunt deze opvragen bij mevr. S. Smits-Reuvers via MAIL

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema waar we bij de Zeeg belang aan hechten. Daarom zijn de logische 'laag hangend fruit' oplossingen al geïmplementeerd zoals spouwmuurisolatie, ledverlichting, afval scheiden, lampen op bewegingssensoren enzovoorts. Maar we willen meer bereiken. Zorg voor onszelf en elkaar kan niet los staan van de zorg voor onze leefomgeving die ons dagelijks voedt.

De Zeeg heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal voor Zorginstellingen. Voor kleine instellingen, zoals de Zeeg, is het behalen van een bronzen keurmerk (milieu-thermometer zorginstellingen) waarschijnlijk het hoogst haalbare en daar zetten wij ons dan ook voor in.

Vanuit de provincie Gelderland neemt de Zeeg deel aan het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. De Zeeg heeft een duurzaamheidscoach tot haar beschikking die advies geeft om CO2-reducerende maatregelen te nemen, o.b.v. een scan die aanvang 2022 is gedaan.